?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ׃大学2021q博士研I生招生报名旉安排-׃大学研究生招生信息网

  <label id="dukxn"></label>

  1. 您现在的位置Q? 首页-> 招生指南
   您现在的位置: 首页-> 通知公告

   ׃大学2021q博士研I生招生各学?/span>报名旉安排

   发布人:     发布旉: 2020-11-17 17:17:00      点击ơ数Q?script>_showDynClicks("wbnews", 1509684570, 4377)

   各位考生Q?/span>

     Ƣ迎报考山东大学博士研I生Q?/span>

     为方便大家提前做好报考准备,现将我校各招生单位博士生招生报名旉予以公布Qƈ说明如下Q?/span>

     1.考生在网上报名的同时Q须报名申h料交到招生单位。材料提交方式和提交截止日期以校内招生单位安排ؓ准?/span>

     2.Ҏ相应报名旉D,考核旉一般安排在12月中下旬Q?月初Q或4月中下旬。具体考核旉、地炏V内宏V方式等以校内招生单位安排ؓ准?/span>

     3.因招生计划有限、招考方式多P考生在报考前Q应和报考学院或导师取得联系Q以定报考导师是否有招生计划?/span>

   点击此处q入博士研究生报名系l?/span>


   校内各招生单位博士生报名旉?/span>

   单位代码

   单位名称

   报名旉

   001

   哲学与社会发展学?/span>

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   002

   易学与中国古代哲学研I中?/span>

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   003

   犹太教与跨宗教研I中?/span>

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   004

   l济学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   005

   l济研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   006

   法学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   007

   政治学与公共理学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   008

   当代C会M研究所

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   009

   马克思主义学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   011

   文学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   012

   文艺学研究中心

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   013

   国际教育学院

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   014

   儒学高等研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   015

   外国语学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   016

   艺术学院

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   017

   历史文化学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   018

   文化遗研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   019

   数学学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   020

   金融研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   021

   物理学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   022

   化学与化工学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   023

   微电子学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   024

   生命U学学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   025

   微生物技术研I

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   026

   信息U学与工E学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   027

   晶体材料研究所

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   028

   国家p工E技术研I中?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   029

   环境U学与工E学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   030

   环境研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   031

   理学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   034

   ׃发展研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   035

   新闻传播学院

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   036

   Ȁ光与U外pȝ集成技术教育部重点实验?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   037

   C代半g材料研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   039

   材料U学与工E学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   040

   热科学与工程研究中心

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   041

   机械工程学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   042

   能源与动力工E学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   043

   甉|工程学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   044

   控制U学与工E学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   045

   高等技术研I

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   046

   土徏与水利学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   047

   计算机科学与技术学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   048

   软g学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   049

   体育学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   050

   齐鲁交通学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   061

   基础d?/span>

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   062

   临床d?/span>

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   063

   高等d研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   064

   公共卫生学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   065

   卫生理与政{研I中?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   067

   口腔d?/span>

   2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

   068

   护理学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   069

   药学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   071

   h研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   072

   前沿交叉U学青岛研究?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   074

   |络I间安全学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   075

   数学与交叉科学研I中?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   080

   东北亚学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   081

   商学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   082

   法学院(威vQ?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   083

   文化传播学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   084

   译学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   086

   机电与信息工E学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   087

   h学院

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   088

   I间U学与物理学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

   089

   数学与统计学?/span>

   2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>   通知公告
   MORE
   地址Q山东省南市山大\27?/span>
   联系方式:0531-88364334
   电子邮箱Qshandayanzhaoban@163.com
   ׃大学研究生院   版权所?nbsp;  鲁ICP?012458 
   回到剙
   ׃大学研究生院 版权所?/div>
   鲁ICP?23456
   技术支? Ҏ软g
   地址Q山东济南市山大南\27?/div>
   电子邮箱Qshandayanzhaoban@163.com
   咨询电话Q?531-88364434 邮编Q?50100